פנורמה מחלון פנורמי ענק בבניין בית המשפט
פסיפס מחצר בית כנסת בחמת גדר