"קנית נרות" בבית הכנסת בבתי ראנד בערב ל"ג בעומר תשע"ה (2015)